1ο χλμ Σερρών – Δράμας
+ 2321063300
info@mypharma.gr

Η εταιρία

Φαρμακαποθήκη Σέρρες

My Pharma - Φαρμακαποθήκη

Η φαρμακαποθήκη my Pharma ιδρύθηκε την άνοιξη του 2017 στην πόλη των
Σερρών. Στεγάζεται σε ένα χώρο 800 τ.μ., με σύγχρονες υποδομές και εύκολη
πρόσβαση, στο 1 ο χλμ Σερρών – Δράμας.
Η λειτουργία της φαρμακαποθήκης και οι διαδικασίες που εφαρμόζει τόσο στην αποθήκευση, όσο και στην διανομή των προϊόντων είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς την
ορθή πρακτική χονδρικής διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (GDP).
H my Pharma δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των
φαρμακείων τόσο σε πληρότητα προϊόντων, όσο και σε ποιότητα εξυπηρέτησης.

Για το σκοπό αυτό στελεχώθηκε με έμπειρους και ικανούς ανθρώπους της
φαρμακευτικής αγοράς αλλά και σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης και
διανομής.

Η επιχείρηση στεγάζεται σε χώρο ο οποίος πληροί όλες τις απαραίτητες
προδιαγραφές ενός σύγχρονου κέντρου διανομής φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων (θερμοκρασία, υγρασία) ελέγχονται
και καταγράφονται όλο το 24ωρο, ώστε να διασφαλίζονται οι ιδανικές
συνθήκες τόσο για τα προϊόντα ψυχρής αλυσίδας όσο και για τα υπόλοιπα
προϊόντα.

Οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες σε υψηλό βαθμό και ακολουθούν
αυστηρούς κανόνες και πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζεται το ζητούμενο
επίπεδο παροχής υπηρεσιών τόσο των πελατών, όσο και προμηθευτών.

Η επιχείρηση εκμεταλλευόμενη την μηχανοργάνωση και τις δυνατότητες του
ERP της εφαρμόζει σύστημα FEFO (First Expired First Out) για τα προϊόντα.
Η ασφάλεια και οι ιδανικές συνθήκες εργασίας του προσωπικού αποτελούν
πρωταρχικό στόχο για την my Pharma. Για το σκοπό αυτό έχει εξοπλιστεί με
σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, ασφαλείας και πυροπροστασίας.
Η επιχείρηση στην προσπάθειά της να είναι φιλική προς το περιβάλλον
ανακυκλώνει την συντριπτική πλειοψηφία των απορριμμάτων της. Επίσης έχει
μεριμνήσει, ώστε το κτίριο να φωτίζεται κατά την διάρκεια της ημέρας με
φυσικό φωτισμό. Τέλος ο τεχνικός φωτισμός όπου απαιτείται στηρίζεται σε
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης (led κλπ).